Matteo Genasi
30
NOME:
Matteo
COGNOME:
Genasi
ANNO:
2007
RUOLO:
All around
NICKNAME:
Gena
Biografia
Carriera BSL
Esordienti
Stagione: 2018-2019
30
Anno: 2007
Ruolo: All around
Nickname: Gena
Aquilotti 07
Stagione: 2017-2018
30
Anno: 2007
Ruolo: All around
Nickname: Gena
Esordienti
Stagione: 2017-2018
30
Anno: 2007
Ruolo: All around
Nickname: Gena
Aquilotti 07
Stagione: 2016-2017
30
Anno: 2007
Ruolo: All around
Nickname: Gena
Aquilotti 06
Stagione: 2016-2017
30
Anno: 2007
Ruolo: All around
Nickname: Gena
Aquilotti 06_
Stagione: 2015-2016
193
Anno: 2007
Ruolo: All around
Nickname: Gena
Scoiattoli 07
Stagione: 2015-2016
193
Anno: 2007
Ruolo: All around
Nickname: Gena