(Torneo Monte San Pietro) Masi - BSL San Lazzaro 8-53