(Torneo Monte San Pietro) Colle Valdelsa FI - BSL San Lazzaro 20-30