BSL San Lazzaro - (T. Monte San Pietro) Empoli 65-24